Utleie av rørleggere og kvalifisert personell til disse tjenester. Boring med kjernebor.
Ultralydinnspeksjon.
Tig-sveising.
Mig-sveising.
Rørlegging og montering
av fryseanlegg.