Prefabrikasjon av rørsystemer til
tankbåter, og landbaserte anlegg
Laste, losse, stim, hydraulik, gass,
vann, brennolje, kjølesystem.
Prefabrikasjon av ventilstasjoner
til fryseri på land og båt